BB Finans

BB_Finans_ASA

BB Finans er et veletablert finansieringsforetak fra Bergen. Selskapet har  tilbudt forskjellige typer lån og finansieringsløsninger i privatmarkedet i over 30 år, og da spesielt forbrukslån uten sikkerhet og kredittkort.

Forbrukslån med svar på dagen

For tiden er det minste forbrukslånet fra BB Finans på 10 000 kroner, og du kan maksimalt låne 300 000 kroner. Denne banken er rask med å gi søkeren tilbakemelding, noe som foretas normalt innen to timer etter at du har søkt. I mellomtiden har BB Finans foretatt en kredittvurdering, basert på offentlig tilgjengelige opplysninger. Denne danner grunnlag for det rentetilbudet du så vil motta. Du kan også sammenligne andre forbrukslån på billige-forbrukslån.no for å se hvilke lån som er mest gunstige.

For de som har BankID og signerer elektronisk med denne, kan et eventuelt lån fra BB Finans utbetales innen 24 timer etter at du har søkt. Det betinger at du har sendt kopi av den dokumentasjonen som banken krever. Som oftest snakker vi om kopi av siste ligning/selvangivelse, samt lønnsslipp. Har du ikke BankID, vil du måtte signere og returnere låneavtalen med vanlig postgang. Det vil da ta noe lengre tid med utbetalingen av lånet, men som regel ikke mer enn 2-3 dager.

Rentebetingelser på lån fra BB Finans

Et usikret lån fra denne banken kan få en nominell rente nede i 7,8%, mens høyeste rente er 23%. De største lånesummene har en lavere maksimumsrente, der denne ligger for tiden på 17,9%. Hvor godt ditt tilbud blir avhenger av din kredittscore, slik det gjør hos de fleste banker som har denne typen lån. Derfor kan to personer som søker om akkurat samme lånesum, og med samme tilbakebetaling, få ganske forskjellige renter.

Etableringsgebyret for forbrukslån fra BB Finans er for tiden på 990 kroner. I tillegg tilkommer det 45 kroner for hvert enkelt av de månedlige avdragene du kommer til å betale.

Få bedre rentebetingelser

Det er mulig å påvirke denne prosessen i noe grad. For eksempel anbefales det at du oppgir eventuelle ekstrainntekter (som leieinntekter, hobbyinntekter osv.) når du søker. Det samme gjelder dersom du nylig har kvittet deg med gjeld, innfridd kreditter eller lignende. En bedret økonomi kan innvirke på bankens vurdering. Normalt har bankene tilgang til slike opplysninger gjennom kredittvurderingsbyråene, men det er ikke alltid de sitter på fullt oppdatert informasjon.

BB Finans tilbyr også låneforsikring

Som en del andre banker, tilbys du her låneforsikring dersom du mener du trenger det. En slik forsikring fordyrer lånet noe med månedlige premier. Summen på premien avhenger av hva de månedlige terminbeløpene er. Det er en rekke krav som må oppfylles for å kunne tegne låneforsikring, men de fleste vil falle godt innunder disse. Normalt trenger man ikke slik forsikring, med mindre man er spesielt sårbar dersom man mister inntekten sin, blir arbeidsledig, eller er ved dårlig helse,